Last update was 1 month ago

diendan.namchamhoangnam.com

Website Worth: $545.64, Daily Pageviews: 136, Daily Ads Revenue: $0.41

Advertisement

Meta Info

Title: Diễn Đàn Công Ty TNHH SX&TM NAM CHÂM HOÀNG NAM

Description: Diễn đàn Nam Châm Hoàng Nam là nơi trao đổi thông tin, tin tức về nam châm, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chủng loại nam châm...

Tags: dien dan nam cham diễn đàn châm thong tin thông tức

SEO Information

Index Info For: diendan.namchamhoangnam.com

Alexa Rank: 7381070, delta: +3244747

PageRank:

Server Information

Host IP: 45.252.248.253

Server name: nginx

Country Name:

Country Code:

Latitude:

Longitude:

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
diendan.namchamhoangnam.com IN A 3600 ip: 45.252.248.253

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: jQuery, XenForo, AddThis

Keyword density

# keyword count density %
1 nam 65 3.22
2 đàn 60 2.97
3 diễn 58 2.88
4 châm 48 2.38
5 nhất 33 1.64
6 tin 32 1.59
7 máy 31 1.54
8 tài 27 1.34
9 lúc 26 1.29
10 luận 25 1.24
11 thảo 25 1.24
12 công 23 1.14
13 thiết 22 1.09
14 thông 21 1.04
15 dịch 17 0.84
16 rao 14 0.69
17 vặt 14 0.69
18 phụ 14 0.69
19 viên 13 0.64
20 phẩm 13 0.64
21 thành 13 0.64